Archive for the ‘રચના..’ Category

 

” હથેળી પર પડ્યું મેઘબિંદુ કંઇક કહી ગયું….

વરસ્યું અનરાધાર ને વાદળ ક્યાંક રહી ગયું..

ચમકીને સુર્યકિરણો સંગે…. સૂકાઈ ગયું ને બસ..

હતું એક સ્વપ્ન.. જે અશ્રુ સાથે વહી ગયું….”

Advertisements